Magyar Örökség Díjról

Magyar Örökség Díjról

A Magyarországért Alapítvány kurátorai 1995-ben úgy határoztak jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva Magyar Örökség Díj (MÖD) néven létrehozzák a „Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát”. A Bírálóbizottság (BB) korábbi vezetőinek, Makovecz Imrének, Mádl Ferencnek, Fekete Györgynek és Hámori Józsefnek erkölcsi hagyatéka nagy felelősséget ró ránk a kitüntetettek kiválasztásában, mert ők nemzetünk példaképei, kiket a hazaszeretet, a hit, a tiszta, megalkuvás nélküli élet jellemez.

A Magyar Örökség Díj gondozását 2003 márciusában a Magyar Örökség és Európa Egyesület (MÖEE) vállalta magára abban a reményben, hogy pályázatok, állami és civil támogatások révén biztosítani tudja a díj gondozásához szükséges anyagi fedezetet.

A Hungarikum Bizottság 2021 júniusában kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett személyek lezárult életműveit, ezáltal a Magyar Értéktár részévé válhattak a magyar történelem kiváló alkotó személyiségeinek munkásságai. Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a magyar kultúra múltbeli és jelenkori, közismert és kevésbé ismert kiemelkedő teljesítményeinek, személyiségeinek népszerűsítését, ezzel is elősegítve azt – a Hungarikum Bizottsággal megegyező – szándékot, hogy a szellemi értékek újra a figyelem középpontjába kerüljenek.

VH

 

További bejegyzések