Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány – a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával – pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára a „Hungarikum Pedagógus Műhely” munkájához való csatlakozásra.
A megvalósuló program szakmai előzménye:
Az eddigi Kárpát-medencei tapasztalatok alapján megállapítható, hogy több olyan iskolai közösség is van már, ahol a települési értéktár létrehozása után az értékekről szóló ismeretek valamilyen formában megjelentek az alap vagy középfokú oktatásban.
A program célja:
A Népfőiskola Alapítvány pályázati felhívásának célja, hogy összegyűjtse azokat a „jó gyakorlatokat”, amelyek bemutatják, hogyan lehet a települési értéktárak tartalmát megjeleníteni az oktatásban. Keressük azokat a pedagógusokat, akik valamilyen módszertani elképzelés alapján mindezt már megvalósították. Azt szeretnénk, ha a Kárpát-medence területén dolgozó pedagógusok megismernék egy módszertani elképzeléseit, és a
tapasztalatokat hasznosítani tudnák a saját intézményeikben. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok az alternatív lehetőségek, amelyek azt mutatják be, hogy ezeket alkalmazva bármely iskolai közösség a saját környezetében, a saját települési értékeire vetítve tudja ezeket alkalmazni.
A pályázók köre:
 A Kárpát-medence alap és középfokú oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok
A pályázat tartalma:
 a pedagógus szakmai önéletrajza
 motivációs leírás arról, hogy miért tartja fontosnak a települési értéktárak megjelenítését az oktatásban
 a pedagógus által alkalmazott módszertan részletes leírása
 a módszertani leírásnak tartalmaznia kell azt a megoldást is, amely alapján a települési értéktár tartalma felhasználásra kerül
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázat benyújtása elektronikus úton történik, a zsolt.horvath.dr@gmail.com email címre, a levél tárgyaként tüntessék fel: Hungarikum Pedagógus Műhely

 

További bejegyzések