Huszár László közművelődési tevékenysége Felvidéki Érték lett

Huszár László közművelődési tevékenysége Felvidéki Érték lett

Tisztelt Értékőrzők, Érdeklődők, kedves Jelenlevők!

Mély tisztelettel és őszinte örömmel megköszönöm, hogy itt lehetek a harmadik alkalommal megrendezett értékkonferencián, a Felvidéki Értéktárak Találkozóján.

ÉRTÉKTÁR – már maga a szó is tiszteletet parancsol, hiszen mögötte sejlik egy nemes szándék, hogy összegyűjteni, megmutatni, megőrizni szeretnénk valamit, ami nekünk fontos, ami számunkra érzelmi vagy szellemi tekintetben értéket képvisel. Legyen az tárgyi, személyi vagy gondolati természetű, de nekünk évszázadok vagy évtizedek óta kedves, elmaradhatatlan része életünknek, akár egy finom étel, egy látványos tánc, egy emlékmű, amely dicső, vagy éppen dicstelen eseményt idéz fel, de lehet egy füvesember, egy rendezvény, akár futballcsapat vagy iskola is.  Mindez számunkra, itt a Felvidéken, kisebbségi létben küzdelem a feledés ellen, megmaradásunkért.

Önkéntelenül is Nagy László sorai jutnak az eszembe: „Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti a keselyűt! S ki viszi át fogában tartva a Szerelmet a túlsó partra!”

Hál Istennek, ma még vannak vállalkozók erre a nehéz feladatra, de ha egy-egy ilyen tölgyfa kidől közülük, lesz-e, aki a helyükbe áll?

Ki áll HUSZÁR LÁSZLÓ helyébe? Aki rendületlenül helyt állt évtizedekig a közösségformálásban, az értékgyűjtésben, az identitás őrzésben, a kulturális értékek védelmében és népszerűsítésében. Szenvedélyesen nyomozott, kutatott, begyűjtötte, átmentette a jövőbe XXI. századi Noé módjára.…mindezt fáradhatatlanul, derűvel, optimizmussal, eltökéltséggel, emberséggel…miközben még olykor kedvenc tekerőlantját is a térdére fektette.

Az anyanyelvi iskola hogyan is kerülhette volna el a figyelmét? Sokoldalú segítő munkája és támogatása elismeréseképpen 2020 áprilisában az általa vezetett Művelődési Intézet elnyerte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjat. Szövetségünk ugyanis nemcsak a kitűnő pedagógusokat, hanem a magyar iskolaügy útjait egyengető és féltő gonddal kísérők tevékenységét is örömmel díjazza.

Amikor egy újságíró megkérdezte őt a díjjal kapcsolatban, a rá jellemző egyszerűséggel azt válaszolta: „Nagyon jólesett az elismerés, hiszen ez a bizonyítéka annak, hogy értéket nem csak pénzzel lehet teremteni.”

Most ismét egy olyan elismerésben részesül, amit nem pénzzel teremtettek, hiszen személyisége, elvégzett munkája a hagyatéka, ami maga is érték.

Huszár László a „nagy cselekvők” sorába tartozik. A tettek felől szemlélve sok mindent megtudhatunk az ember világáról, értékrendszeréről. Huszár László életműve „nyomozati anyag”, benne az összegyűjtött tettek halmaza, amivel a felvidéki közösség hagyományait, kulturális örökségét gyarapította, istápolta.

Huszár László hitelessége, meggyőző állhatatossága, eltökéltsége abban rejlett, hogy az általa képviselt értékeket a saját életünkben is követni akarjuk.  Munkássága Felvidéki Érték, minta, követendő példa.

Mi mindannyian bízunk abban, hogy mindazt, amiért élt és dolgozott – azt hiánytalanul átvitte a túlsó partra.

Emlékét örökre megőrizzük!

Fekete Irén

SZMPSZ elnöke

A FÉB határozatáról szóló díszoklevelet Huszár Ágnes vette át.

További bejegyzések