PaedDr. Gyurán Ágnes

PaedDr. Gyurán Ágnes

Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei (pedagógiai alkotótevékenység,
kutatómunka, tankönyvírás, publikációk, feladatok elvégzése, tisztségek ellátása, stb.)

Tanulmányaiban a következő témákkal foglalkozott:
– Környezeti nevelés az alapiskolák alsó tagozatán
– Milyen összefüggés van az osztálytermi klíma és a oktatási rendszer funkciói között?
– Minőségfejlesztés és minőségirányítás a Bátkai Alapiskolában
– A Bátkai Alapiskola stratégiai terve

Publikációk:
– A Bátkai Alapiskola beiratkozási programja. In.: PÉK, László: Beiratkozások a szlovákiai
magyar iskolákba. Galánta, 2006.
– Balog-völgy. In.: ÁDÁM, Zita –FERENCZ, Anna: A hely, ahol élünk Gömör – Észak-
Nógrád. Regionális olvasókönyv. 2010. ISBN 978-80-970509-4-8
– Balog-völgy. In.: ÁDÁM, Zita –FERENCZ, Anna: A hely, ahol élünk Gömör. Regionális
olvasó- és munkáltató értékkönyv. PRO SCHOLIS, 2013. ISBN 978-80-971547-8-3
– A Pósa Lajos projekt naplója. In.: Albumlapok Pósa Lajosnak. Siker x Kiadó Budapest,
2014. 148-149. oldal. ISBN 978 963 7082 41 2
– „Pósa projekt“. In.: Új Pedagógiai Szemle. 2014/11-12., 105-106. oldal
– Krónika – Pósa Lajos jegyében. In.: Új Pedagógiai Szemle. 2015/11-12., 16-22. oldal
– Projektes élményeim. In.: ÁDÁM, Zita: Tíz év – tíz pedagógiai projekt. Komárom,
2017. 92-95. oldal. ISBN 978-80-89919-03-1
– Fabatkázva tanulni öröm. In.: ALBERT, Sándor: Elvárások és kihívások
a közoktatásban. Komárom, 2017. 112-116. odal. ISBN 978-80-971750-5-4

– Szülői ház a SKANZENBAN. In.: CSERI, Miklós-SÁRI, Zsolt: Elképzelt álmok, megvalósult
történetek. Szentendre, 2018. 134-135. oldal. ISBN 978 615 5123 672
– „Kis kunyhóba vágyom, a Balog partjára…“. In.: A Pósa Emlékév krónikája 2014. Siker
x Kiadó,2018. 27., 42.,57. oldal. ISBN978 963 7082 60 3
– Bátkai Alapiskola (Nemesradnóti tepertős pogácsa, Kálvinista mennyország, Túrós
lepény Koleszár Jolánka módra) In.: Hagyományos gömöri és nógrádi falatok.
Rimaszombat, 2020. 48-54. oldal. ISBN 978-80-570-2074-5

Tisztségek:
– A Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnöke 15 évig
– A Csemadok Területi Választmányának tagja, majd alelnöke
– A Bátkai Református Egyházközség presbitere
– A Bátkai Alapiskola igazgatóhelyettese
– A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi
Választmányának elnöke – második időszak
– A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának és
Elnökségének tagja
– A Pósa Lajos Társaság alelnöke
– A Bátkai Települési Értéktár Bizottság elnöke

Sokrétű tevékenységében ötvöződik a hagyományápolás, az értékőrzés és az ötletes
megoldások, újító pedagógiai módszerek. A Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnökeként
a helyi közösséggel három fesztivált rendezett meg, amelynek fő célja a Balog-völgy előadó
művészeinek és művészeti csoportjainak, 37 képzőművészének és kb. 700 alkotásuknak,
illetve a népművészek bemutatása volt. Kezdeményezésére a gömöri népmesék
feldolgozására és Mács József író munkásságának bemutatására alakult meg az Egyszer vót,
hol nem vót… színjátszó csoport, az gyerekek foglalkoztatására pedig az Izgő-mozgó
Kézművesműhely.

2008 óta szorosan együttműködik a Szentendei Néprajzi Múzeummal. Itt épült fel az
Észak-Magyarországi Tájegységben a nemesradnóti lakóház, amit egykor nagyszülei lakták.
A skanzen megalakulásának 50. évfordulójára egy kiállítást szerveztek 50 történettel és 50
fotóval. Megtiszteltetésnek vette, hogy az egyik történet megírására őt kérték fel.
A református gyülekezettel és a helyi önkormányzat támogatásával 10 éve szervez a jókai
Emmaus közösség munkatársaival együttműködve nyári napközis tábort a gyerekeknek.
Tagja a Gömöri Református Egyházmegye mellett működő Palánta Bábcsoportnak.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Központjának
vezetője, Ádám Zita kezdeményezésére regionális olvasókönyv írásába kezdtek, amelyben
kolléganőjével, Sebők Csillával a balogvölgyi falvak helytörténeti érdekességeit gyűjtötték össze.

Az Bátkai Alapiskola tanulóival szinte minden évben részt vesznek abban a pedagógiai
projektben, amelynek célja a helyi értékek feldolgozása egy-egy meghatározott témakörben.
A Pósa Lajos Emlékévhez (2014) kapcsolódva, majd a Pósa Lajos Társaság alelnökeként
értékként tekint Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom megteremtője munkásságára és az
általa szerkesztett „Az Én Ujságom“ című gyermeklapra, ezért Pósa Judittal a költő verseinek,
meséinek terjesztése céljából gyermekfoglalkozásokat tart „Pósa bácsi szerkesztősége“
címmel.

A Felvidéki Nemzetrész Értéktárral a Felvidéki értékőrzők című vetélkedő révén került
kapcsolatba, amely döntőjéből az általa felkészített csapat (Balogvölgyi értékőrzők) bekerült
a hungarikum vetélkedő elődöntőjébe, majd a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat táborába
Taliándörögdre.

A második értékőrző csapatával, a BÁTKAI ÉRTÉKmentőkkel tanulmányt írtak a csetneki
csipkét újrafelfedező Máté Juliannáról és a Balog-völgy tanító bácsijáról, Pál Dénes
helytörténészről, bekapcsolódtak a Négy határon át című vetélkedőbe és bejutottak
a hungarikum vetélkedő elődöntőjébe Lakitelekre, majd a döntőbe, amelybe a Kárpát-
medence 242 csapatából csupán 8 jutott tovább. Itt a 6. helyen végeztek. Munkájuk
eredményét az érdeklődőknek a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be. Eközben az
értéktár gazdagabb lett általuk 26 értékkel és 200 régi fényképpel. Ezeket a nemzeti
értékeket a közönségnek 2019. február 22-én a Magyarság Házában mutatták be
Budapesten.

Gyurán Ágnes jelenleg a tevékenységük összegzését, módszertani leírását, munkájuk
tartalmának rögzítését végzi, amelyet az Értékes füzetek című kiadványban foglal össze.
2018-ban a kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
kategóriában Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjjal jutalmazták.

További bejegyzések