A Honismereti Szövetség pályázati felhívása!

A Honismereti Szövetség pályázati felhívása!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Hazai és határon túli diákok történelmi-honismereti tudásának erősítésére

A Honismereti Szövetség a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesülettel együttműködve augusztus 14 és 18 között rendezi meg a XXVII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT Bonyhádon, a Völgység fővárosában.  

Az akadémia – tábor témája: REGÉLŐ SZÜLŐFÖLD, Népmondák szülő- és lakóhelyemen  

Az ötnapos akadémia során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhelyfoglalkozásaival a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járjuk körül, időnk legnagyobb részében azonban a Népmondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területedről szóló kiselőadást szeretnénk hallani (maximum 15 percben).

Feladatod, hogy mutasd be a szülőhelyeden, településeden, a szűkebb környezetedben keletkezett vagy ismert népmondákat.

A téma megközelítésére, lehetőségként a következő fő témaköröket ajánljuk: alapítási mondák, történeti mondák, hiedelemmondák (babona, boszorkány-mondák), vallásos legendák (szentek története, Szűz Mária mondák)

Kiegészítésként javasoljuk még az alábbi témákat:

  • különleges természeti képződmények keletkezésének eredetmagyarázó mondái
  • településrészek elnevezésének magyarázata (dűlőnevek, határrészek, stb.)
  • Vallási ünnepekhez kapcsolódó mondák (pl. húsvéti piros tojás eredete)
  • Munkatilalmak megszegőnek büntetéséről szóló mondák (pl. aki Luca napján kenyeret sütött, annak kővé vált a kenyere)

A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:

  • egy választott témát bemutató minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
  • szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
  • egy játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).
  • prózai, verses írásművel, stb.

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2-3 fős csapatokban.

A legjobb pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői és felkészítő tanáraik meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyenesen vehetnek részt. A legjobb pályaművek bemutatásra kerülnek a Honismeret című folyóiratban.

Pályázati határidők:

  • Pályamunkák beküldése: 2023. április 14.
  • Értékelés, bírálat: 2023. május 15.

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a palyazat@honismeret.hu e-mail-címre (Az e-mail cím csak 2023. március 15-től működik, kérjük, hogy ezt követően küldjék el pályázatukat!). A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail-címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mail-címét!

A pályázati felhívással kapcsolatos szakmai további kérdések esetén elérhető Dr. Gesztesi Enikő, a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának elnöke, Tel.: +36 20 3193171

A pályázattal kapcsolatos további információk a titkar@honismeret.hu email címre írva vagy a +36 1 645-11-50-es telefonszámon kérhetők.

Várjuk a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván: 

a Honismereti Szövetség

Budapest, 2023. február 15.

Pályázati felhívás – Ifjúsági Honismereti Akadémia, Regélő szülőföld | Honismeret

További bejegyzések