Az ógyallai találkozóról

Az ógyallai találkozóról

Ógyallán, 2021. június 28-án került sor egy értéktáras összejövetelre, melyen Rancsó Andrea a Felvidéki Értéktár Bizottság elnök asszonya is részt vett.  Az este folyamán bemutatták azokat az olajfestményeket, melyek felújításához az Agrárminisztérium és Hungarikum Bizottság támogatását használták fel.  A Fekete Madonna-kép – amely jelenleg a szecessziós templomban található és nézhető meg a nyári hónapok alatt a délelőtti órákban – felújításához 15 család is hozzájárult. „A pandémia gyümölcse a brünni Madonna képének a megújulása is” – tudhattuk meg dr. Józsa Attila esperesplébános beszámolójából.  A kép a 19. század első felében készült hűséges másolat, amelyet viaszpecséttel láttak el. Az eredeti kép a brünni ágostonos kolostortemplomban található.

A rossz állapotban lévő olajfestményen olvashattunk Szily Ferenc honti főesperesi címéről, de a címer is segített a beazonosításnál, továbbá az esztergomi egyházmegye kiadványai.  A kép feliratát sikerült teljesen rekonstruálni az 1825-ös névtár alapján. Szily Ferenc 1755-ben született és a felsőszopori nemesi családból származott. Ez a család adta Szombathely első püspökét, Szily Jánost. Szily Ferenc Budán és Bécsben tanult. Fiatalon áldozópappá szentelték, Komáromban egy évig káplán és 1783-ban komáromszentpéteri plébános lett, ahol 1815-ig szolgált. 1805-ben az udvardi alesperesi kerület élére került (akkor Ógyalla és Szentpéter ehhez a kerülethez tartozott). „Végrendeletében jelentékeny összeget hagyományozott a szentpéteri, bagotai és ógyallai templomokra és a szentpéteri kápláni tisztség létrehozására.” Halála után egy évvel az ő hagyatékából festtethették az ógyallai Szent László képet. Szily Ferenc a második olyan személyünk, aki az Esztergomi Bazilikában nyugszik. Bagotáról Ordódy Tivadart ismerjük, aki a bazilika első plébánosa és szintén kanonoki címmel rendelkezett.

A továbbiakban bemutatták az ógyallai szecessziós templomról készült prospektust: Medgyaszay István épített örökségét, amely összesen 48 épületet tartalmaz, de ebből egyet már Budapesten lebontottak. Határon túl, a mai Szlovákia területén két temploma, a mai Románia területén pedig iskolaépületek kapcsolódnak a nevéhez. Az ógyallai templom berendezési tárgyai közül – a főoltárt és Szent László oltárfestményt, 2018 és 2020 között restaurálták.

Ezt követően Rancsó Andrea a FÉB elnök asszonya méltatta az ógyallaiak munkáját és a Medgyaszay-féle templomnak a Felvidéki Értéktárba történő felemelését, nagyobb megismertetés céljából, hogy minél többen tudjanak ezen kiemelkedő értékről.  Bagin Árpádtól megtudtuk a következőket is: „2019-ben a MMA online felületén számolt be Kún Emese, hogy a plébániatemplomot az ógyallai értéktárba felvették. 2020-ban Komárom-Esztergom Megyében megyei érték lett Konkoly-Thege Miklós, hiszen Környe közelében birtokkal rendelkezett. A Konkoly-Thege sírbolt Ógyallán tovább fog szépülni egy városi pályázatnak köszönhetően, amelyből a kerítés elemei fognak megújulni. A Feszty-kastély keleti szárnya tervdokumentációjának előkészítéséhez egy polgári társulás 15 ezer eurót nyert el. A Wollner család leszármazottai szomorúan, de teljes együttérzéssel vették tudomásul, hogy családi fészkük elpusztult, elektronikus levelükben köszönetet mondtak az ógyallaiaknak a fáradozásaikért. Az Ordódy család alsó és felső kúriái közül az alsó épület tetőszerkezetének egyik részét haladéktalanul fel kellene újítani, mert a belső dekoratív festészet csak tovább fog pusztulni a beázások által. A felső kúriát egy ingatlanokkal foglalkozó cég vásárolta meg. Érdekes lenne, ha lehetőség nyílna az Ordódy galériáról egy prospektust vagy másolatokat készíttetni, továbbá Konkoly-Thege Miklósról készült füzetet újból kiadni.” A találkozó végén megtekinthettük a felújított Szily Ferenc-féle olajfestményt.

A FÉB nevében elismerésünket szeretnénk kifejezni Bagin Árpádnak és Józsa Attila esperes-plébános uraknak a kiemelkedő munkájukért. További sok sikert kívánunk!

 

További bejegyzések